Keszthelyi távhővezeték vásár téri szakaszának rekonstrukciója

A+ A-

Letölthető dokumentumok

A kedvezményezett neve: VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft

A projekt címe: "Keszthelyi távhővezeték vásár téri szakaszának rekonstrukciója"

A szerződött támogatás összege: 50.350.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A vásár téri távvezetéki rendszer az elmúlt időszak alatt műszaki állapotát tekintve és az alkalmazott technológia színvonalát tekintve is elavulttá vált. Az avulás konkrétan jelentkezik az elfogadhatatlanul magas távvezetéki veszteségben. Nagyságrendileg a rendszerbe bevitt energiahordozók energia tartalmának fele vész el veszteség formájában a rendszeren. A nagy veszteség oka az építés idején alkalmazott technológiai hiányosságon felül a túlbonyolított rendszer. A projekt célja a keszthelyi távhő szolgáltatási rendszer Vásár téri szakaszának korszerűsítése, ezen belül a távvezetékeinek cseréje és az ezekhez kapcsolódó kazánházi és hőközpontí átalakítások elvégzése. Ennek szükségességét támasztják alá a projekt előkészítésekor végzett vizsgálatok, számítások eredményei. A projekt előkészítésekor felhasznált adatforrások megbízhatóak, az energetikai mennyiségi adatok az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített, és a vizsgálat Időpontjában hiteles mérőműszerek mérési adataival kerültek meghatározásra. Az előzetes méréseink és számításaink egyértelműen bizonyították, hogy a keszthelyi távhőszolgáltatás hőveszteségeknek meghatározó része a távvezetékeken keletkezik. A fogyasztói hőközpontokban megmért és értékesített energia mennyisége mintegy fele csupán a kazánházakban évente megtermelt hőenergiának. Miután kazánonkénti vizsgálatokkal bizonyítást nyert, hogy a tüzelőberendezések és a hőhasznosítók állapota kimondottan jó, így a hiteles hőmennyiségmérők adatai szerint a veszteség nem keletkezhet máshol, mint kizárólag a távvezetéki rendszeren. A további vizsgálatok megerősítették ezt a feltevést, hogy a távvezetékek túlnyomó részt 1973 és 1982 között létesültek és mindössze kisebb szakaszok lettek felújítva 2000-ben, illetve 2005-2006-ban. A fejlesztés főbb célkitűzése, hogy a teljes távvezetéki rendszer egységes elveken történő legkorszerűbb, előre szigetelt technológiára cserélésével a jelenlegi magas hőveszteség megszűntetésre kerüljön, a szolgáltatás biztonsága ezzel együtt jelentősen javuljon. A távhővezeték rekonstrukciót nem csupán az energetikai célok, a hatásfok-növelés indokolja, hanem az a tény is, hogy a rendszer olyan leromlott állapotban van, amely komolyan veszélyezteti a rendszer biztonságos üzemeltetést, a működtetést. A vezetékek tragikus állapotából adódóan egyre többször van és lesz szükség a jövőben is javítási munkálatokra (Pl: csőtörés), amely jelentős költséggel jár az üzemeltető VÜZ Nonprofit Kft és nem kevés kellemetlenséggel jár a lakosság, a fogyasztók számára. A projekt egyértelmű célcsoportja a távhőrendszert igénybe vevő lakosság és intézmények (óvodák, iskolák), de tágabb értelemben a teljes keszthelyi lakosság, hiszen csökken a projekt révén az ÜHG kibocsátás és a villamos energia valamint a földgáz felhasználás. A projekt során az ISOPLUS előre szigetelt technológiával készült rendszer került alkalmazásra. A haszoncső a fűtési vezetékek esetében acél, a használati melegvíz rendszerek alkalmazott anyag: műanyag. A KPE köpenycső és a haszoncső közötti hőszigetelést és a csövek közötti kapcsolatot poliuretán hab biztosítja. Szigetelőanyagként poliol és az izocianát tartalmú poliuretán (röviden PUR) habot használnak a gyártás során, amely megfelel az MSZ EN 253:2003/A1:2006 sz. szabványban szerplő normának. Exoterm kémiai reakció útján magas minőségű, könnyű és kiváló hővezetési képességű - A50 = 0,0225-től max. 0,0275 W/(mK)-ig - szigetelőanyag jön létre. Az innovatív KONTI termelési eljárással - az idő múltával is - egyenletes szigetelési minőségű hab és egyenletes erősségű köpenycső érhető el. A PUR hab és a PEHD köpenycső közötti diffúziós kapcsolat megakadályozására szolgáló fólia nem engedi a hőszigetelés (PUR) elöregedését. A kiváló szigetelési képesség a teljes élettartam alatt megmarad. Az ISOPLUS köpenycső varratmentesen extrudált, ütés- és törésálló kemény polietilén PEHD (Polyethylene High Density) anyagból készül. A PEHD évek óta megbízható alkotóelemét képezi a műanyag köpenycsöves rendszereknek (KMR rendszer), és megfelel minden KMR rendszerre vonatkozó normának és előírásnak A projekt alapvetően a Vásár téren található távhővezeték rendszer cseréjét és az itt található hőközpontok korszerűsítését foglalja magába. Megalapozott előzetes vizsgálatok és számítások alapján valósult meg a beruházás. A meglévő elavult vezetékrendszer cseréjének aktualitásához nem fért kétség, ezért bankhitel és a meglévő forrásokból a VÜZ Nonprofit Kft. megvalósította ezt a jelentős volumenű fejlesztést. A kivitelező cég kiválasztása egy 2014. júniusában indított közbeszerzési eljárás keretén belül történt meg. A legkedvezőbb ajánlatot adó Technoszer Kft-vel került megkötésre a vállalkozási szerződés. A 2014. augusztus 5-i munkaterület átadását követően elkezdődő fizikai kivitelezés 2015. október 14-én a sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult le. A projekthez kapcsolódóan a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági elemek is megvalósulnak. Erre vonatkozóan árajánlat alapján feltételes szerződést kötött a VÜZ Nonprofit Kft.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.június.30.

A projekt azonosító száma: KEOP-5.4.0/12-2015-0001

KépgalériaMédiamegjelenések: